Halina Mglej – Rudnicka

Funkcja:

Właścicielka firmy. Główny architekt, projekty, nadzory.

Kontakt:

h.mglej-rudnicka@hammerbud.pl

Doświadczenie:

Ponad 30-letnie doświadczenie w zawodzie. Od 1994 roku właścicielka prywatnej firmy architektoniczno-budowlanej. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń nr 211/89 B-B, członek Śląskiej Ogręgowej Izby Architektów RP o numerze SL-0548. Uprawnienia konserwatorskie 8/95.

Wykształcenie:

mgr inż. Halina Mglej-Rudnicka

Dyplom Politechniki Krakowskiej, Wydział Architektury