Anna Czyżewska

Funkcja:

Konstruktor. Projekty konstrukcji, ekspertyzy konstrukcyjne, nadzory.
Od 2014 właścicielka pracowni konstrukcyjnej CADraft.

Kontakt:

a.czyzewska@hammerbud.pl
www.cadraft.pl

Doświadczenie:

Pięcioletnie doświadczenie zdobyte w jednej z wiodących krakowskich firm konstrukcyjnych, od 2011 inżynier z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń, numer uprawnień: MAP/0082/POOK/11, członek Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa: MAP/BO/0292/11.

Wykształcenie:

mgr inż. Anna Czyżewska.

Dyplom Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Lądowej – Konstrukcje budowlane inżynierskie
Dyplom Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Lądowej – Zarządzanie i marketing w budownictwie