DPC w Krakowie – edycja II

Koncepcja architektoniczna nowej siedziby firmy Diagnostyka z  Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Krakowie.