DPC w Krakowie – edycja I

Koncepcja architektoniczna nowej siedziby firmy Diagnostyka z  Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Krakowie.