BZLR w Jaworzu

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny w Jaworzu.

Projekt obejmował cztery obiekty: Nowy Jerzy, Przewiązka, Maria i Szymon. Przedmiotem opracowania była modernizacja obiektów szpitalnych bez zmiany zasadniczej funkcji oraz dostosowanie do wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.
Nowy Jerzy i Przewiązka  z zapleczem  rehabilitacyjnym w postaci basenu z zapleczem, sal gimnastycznych, hydroterapii i fizykoterapii i gabinetów specjalistycznych. Przebudowa i rozbudowa obiektu szpitalnego ?SZYMON?- dobudowanie windy zewnętrznej oraz łącznika z całym zespołem budynków szpitalnych i utworzenie nowego oddziału łóżkowego. Ostatnie opracowanie to adaptacja i modernizacja obiektu szpitalnego ?MARIA?, pełniącego funkcję administracyjną, dla potrzeb przychodni rehabilitacyjnej, pracowni RTG oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.