Bank Śląski w Pszczynie

Bank Śląski w Pszczynie.

Obiekt zabytkowy objęty ochroną konserwatorską. Jako główne założenia przy projektowaniu przyjęto: poprawę komunikacji wewnętrznej, maksymalne otwarcie wnętrza w celu uzyskania bardziej uniwersalnej przestrzeni (możliwość zmiany funkcji w przyszłości bez prac budowlanych naruszających konstrukcję), przeniesienie windy towarowej w mniej kolizyjne miejsce, skupienie całej obsługi klienta na dwóch pierwszych kondygnacjach, przywrócenie pierwotnego wejścia głównego od strony Rynku.