Aleksander

Budynki przy ul. Sukienniczej – Aleksander.

Projekt powstał w celu poprawy funkcji w zespole budynków przy ul.Sukienniczej 8. Wyburzono dwa parterowe obiekty i wykonano zjazd z ul.Przekop, urządzono parkingi oraz niską zieleń na dziedzińcu II, dostępnym wówczas wyłącznie z ul.1 Maja. Dziedziniec I (z parkingami) dostępny z ul. Sukienniczej powiązano pasażem z dziedzińcem II. Układ komunikacji pieszej dostosowano dla niepełnosprawnych poprzez pochylnie i dobudowaną windę obsługującą budynki wokół dziedzińców.